Professionell plåtslagare i Timrå

  Å.S Plåtslageri AB i Timrå har ett stort kunskapsområde gällande takarbeten. Våra plåtslagare har en lång erfarenhet och en bred kompetens för att utföra alla olika typer av takarbeten. Vi är även licensierade takskottare för att förbättra säkerheten under vintertid och minimera risken för skador på byggnader såväl som människor. Under vintertid så orsakar snöras skador för omkring 1 miljard kronor varje år.


  Några av de takarbeten som vi arbetar med: 
  Taköversyn
  Takrenovering
  Taksäkerhet
  Takskottning
  Service och underhåll

  Välkomna att kontakta oss för mer information kring våra tjänster!

  Skotta säkert


  Skotta säkert är ett utbildningsprojekt som ska leda till ökad säkerhet kring skottning av tak.

  En bättre arbetsmiljö för de som skottar på taken.
  Minska antalet materialskador på taken.
  Minska antalet skador på annans egendom, så som parkerade bilar.
  Minimera farorna för allmänheten, så som gångtrafikanter.
  Stoppa oseriösa aktörer.

  Läs mer om Skotta Säkert Klicka Här

  Verksamhetsområden

  Plåtslageri - Tak

  Å.S plåtslageri AB i Timrå - Ditt trygga val till ett arbete väl utfört.

  Läs mer

  Plåtslageri - Beslag

  Vi tillhandahåller flera olika typer av beslagsarbeten och hantering.

  Läs mer

  Service & underhåll

  Service, reparationer, underhåll och en känsla av säkerhet

  Läs mer