Plåtslageri – Tak

Å.S Plåtslageri AB i Timrå har ett stort kunskapsområde gällande takarbeten. Våra plåtslagare har en lång erfarenhet och en bred kompetens för att utföra alla olika typer av takarbeten. Vi är även licensierade takskottare för att förbättra säkerheten under vintertid och minimera risken för skador på byggnader såväl som människor. Under vintertid så orsakar snöras skador för omkring 1 miljard kronor varje år.

Några av de takarbeten som vi arbetar med:
Taköversyn
Takrenovering
Taksäkerhet
Takskottning
Service och underhåll

Välkomna att kontakta oss för mer information kring våra tjänster!

 


Skotta säkert är ett utbildningsprojekt som ska leda till ökad säkerhet kring skottning av tak.

En bättre arbetsmiljö för de som skottar på taken.
Minska antalet materialskador på taken.
Minska antalet skador på annans egendom, så som parkerade bilar.
Minimera farorna för allmänheten, så som gångtrafikanter.
Stoppa oseriösa aktörer.

Läs mer om Skotta Säkert Klicka Här